Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di perda Karawang No 1 Tahun 2011 - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di perda Karawang No 1 Tahun 2011

Menurut Perda Naker Kab. Karawang No. 1 Tahun 2011 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu itu ada tiga :
1. Apabila Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bertentangan dengan syarat subjektif dan/atau syarat objektif maka, status hubungan kerjanya berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
2. Apabila pekerja yang huhungan kerjanya dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan tidak bertentangan dengan syarat subjektif dan/atau syarat objektif maka, upah pekerjanya ditambah lima perseratus (5%) dari upah minimum.
3. Apabila pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu upahnya tidak ditambah lima perseratus maka, status hubungan kerjanya berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
Mau nambah kerjaan atau sudah bersikap aman? Ayoo perselisihkan tentang upah minimum bagi pekerja yang status hubungan kerjanya PKWT dan bagi pekerja yang sudah berkeluarga.
Apa pasal rujukannya? 
Pasal rujukannya ada di Perda Naker No. 1 tahun 2011.
Atau sudah merasa nyaman semu...

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.